Posts

Showing posts from January, 2013

YANG MUDA, SAATNYA BERWIRAUSAHA, SAATNYA BERAMAL

Sembilan dari pintu rezeki yang dibukakan Allah kepada umatNya adalah melalui bidang perniagaan. Maka tak salah jika seseorang yang melakakan kegiatan perniagaan ini atau lebih bisa disebut dengan pedagang memiliki rezeki yang lebih daripada seseorang yang bekerja di sektor lain.
Akan tetapi, rezeki yang kita peroleh dari bidang perniagaan ini bukanlah rezeki yang diperoleh dari cara yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain karena laba yang diinginkan besar. Tetapi rezeki yang diperoleh adalah rezeki yang halal.
Dalam suatu Hadist disebutkan:
Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para Nabi, Shiddiqin & Syuhada”. (HR.Tirmidzi&Ibnu Majah)
Dalam sejarah para shahabat terdahulu sarat akan peran para pengusaha muslim yang dengan hartanya membantu perjuangan dan dakwah Islam. Bahkan bukan sesuatu yang aneh bila seorang pengusaha sukses di kalangan muslim, ia juga seorang ulama yang faqih dalam urusan agama dan politisi ulung yan…